Tutoraatproject

Kandidaatstelling als tutor 2022-2023

Corrigeer de volgende fouten:
(Vermeld ook het aantal uur wiskunde indien relevant.)

(bv. voorkeur voor bepaalde vakken, niveau wiskunde of Frans,...)
 Wat is okan?
OKAN staat voor OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers
 Wat is A'rea 2020?
A'REA 2020 is een initiatief van Stad Antwerpen dat zich toespitst op leerlingen van de eerste graad (A en B stroom) uit scholen in Antwerpen-Kiel
Beschrijf je motivatie als kandidaattutor